GT SATELIT.
STOCNA HRANA.
KONTAKT.

 

U ponudi imamo  dopunske i potpune  krmne smjese  za  sve vrste domačih životinja bjelančevinsko mineralno vitaminske dodatke, premikse i mineralno vitaminske dodatke. Takođe se bavimo prometom svih vrsta žitarica i komponenti za proizvodnju stočne hrane.

 

GT SATELIT d.o.o.

Veljka Mlađenovića bb

78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

e-mail: gts@teol.net

tel. +387 51 456 000

fax. +387 51 456 001

 

   goveda

    perad

    ovce

         konji

       svinje

      ostalo